Kaya ve Moloz Bariyeri Sistemleri

Geçici Kaya Bariyerleri

TUR-K, 200 kJ ye kadar olan art arda düşen kaya etkilerine dayanabilen geçici kaya düşmelerine karşı bariyerler önermektedir.
Bu kaya bariyerleri, çalışma alanlarındaki (kısa süreli çalışma alanları…) kaya düşmesi tehlikesine karşı, mühendisler tarafından kurulumu gerekli görülen kaya ekranlarıyla,   alt yapıları korumaktadır. 

Özellikler

Bu kaya bariyeri, mafsallı bir düğüm ve tek bir zemin ankraja bağlanmış şaft vasıtasıyla birbirine eklenmiş iki çelik kiriş yapıdan oluşan modüller şeklindedir. Galvanizli tellerden oluşan bir tel, ağ yapının önüne yerleştirilir.
Bir modül, iki çelik kiriş yapıdan ve galvaniz telli bir ağdan oluşmaktadır. Modülün minimum uzunluğu, ankrajlar arasında 10 metre mesafe olacak şekilde 12. 50 m’dir. 

Faydaları

Bu kaya ekranının 200 kJ’ ya kadar enerjiyi emmesine ek olarak, birkaç tane faydası daha vardır: 
• Yol ve/ veya demiryolu hatlarının kenarlarındaki dar alanlara ekranın yerleştirilmesini kolaylaştıran küçük taban alanının olması,
• Darbeden sonra minimum deformasyon olması,
• Bölgenin topografik kısıtlamalarına adapte olabilmesi,
• Modüler sistem sayesinde hızlı ve kolay montaj yapılabilmesi yapılar önceden monte edilmiş şekilde teslim edilir,
• Kolay montaj, sökülme ve yeniden montaj,
• Düşük bakım maliyetleri ile maliyet tasarrufu sağlama. 

Tam ölçekli testler

Bu geçici kaya bariyeri, darbe emme kapasitesinin onaylanması için tam ölçekli testlere tabi tutulmuştur. Bu testler, Almanya, Cottbus, BTU (Brandenburgische Technische Universitat) Üniversitesi,   Jeoloji Jeoteknik Laboratuarı gözetiminde yapılmıştır. 

Test protokolü dinamikleri aşağıdaki şekildeydi: 
  • Arka arkaya 3 atış,
  • Enerji: 20,50 m / s hızında sırasıyla düşen 240 kg, 960 kg ve 960 kg olan kütlelerin, 50 kJ + 200 kJ + 200 kJ olan enerjileri 
  • 3 test sürecince hiçbir tamir işleri ve / veya bakım gerçekleştirilmedi.

Kapatmak için ESC tuşuna basın