Şev ve Yamaç Temizliği

Şev ve Yamaç Temizliği

Şevlerde bulunan risk içeren kaya bloklarının değerlendirilmesi önem arz eder . Risk analizlerinin yapılarak güvenli alanlar oluşturulması için çalışıyoruz.
•Şevlerde bulunan risk içeren kaya bloklarının değerlendirilmesi
•Risk analizlerinin yapılması
•Şev güvenliği için projelendirme ve fizibilite çalışmalarının oluşturulması
•Serbest halde bulunan irili ufaklı blokların ve kavlak malzemelerin kontrollü bir şekilde düşürülmesi
•Sürtünme kuvveti marifetiyle duran tehlikeli kayaların düşürülmesi veya yerinde sabitlenmesi
•Doğal nedenlerle yamaçtan ayrışmakta olan kayaların bütün güvenlik önlemleri alındıktan sonra düşürülmesi
•Patlatma veya kazı işlemleri sonrasında oluşan riskli kaya bloklarına müdahale edilerek şev yüzeyinin güvenli hale getirilmesi


Kapatmak için ESC tuşuna basın