Kaya ve Moloz Bariyeri Sistemleri

Moloz Akış Bariyerleri

TUR-K sağanak halindeki moloz akışı ve çamur kaymalarına karşı koruma için moloz bariyerlerini önermektedir.

Bu bariyerler, suya doymuş bir zemin tabakasının istikrarsızlığından kaynaklanacak yüzeysel heyelana maruz olan yamaçlara kurulmak üzere tasarlanmıştır. Sağanak moloz akışlarına karşı koruma sağlamak için bariyerler, alüvyon, kaya, ağaç gövdeleri ve kayan diğer malzemeler gibi taneli malzemeleri yakalamak için sağanağın ve sel yatağının içine kurulurlar.  

 

Bu moloz bariyerleri geleneksel inşaat mühendisliği çalışmalarına, maliyet tasarrufu olan alternatif oluşturmaktadır. Bariyerlerin montajı kolaydır, tabanları küçüktür, bakımları minimum seviyededir ve boşaltılabilmeleri için aşağı alınabilirler. Bu ekranların çevreye entegre olabilme ve çevreye duyarlı alanlarda kurulabilme avantajları vardır. 

Özellikleri 

Bu moloz bariyerleri fren sistemleri ile donatılmış tel halatlara bağlı ANONET halka ağından oluşmaktadır. ANONET halka ağının deformasyonu, enerjiyi dağıtan fren sistemleri tarafından desteklenerek, toprak kaymasının basıncını emmeye yardımcı olur.

 

Bu moloz bariyerleri, korunmaya ihtiyacı olan arazinin topografyasına bağlı olarak, daha büyük aralıkları kapsayacak şekilde tedarik edilebilir. Yer şeklini oluşturan malzemelere (kum, çakıl, kil…) bağlı olarak, çift bükümlü tel kafesler, ANONET halka ağlarına eklenebilir. Toprak kaymasıyla gelen akıcı malzemeler, ANONET halka ağları ve çift bükümlü tel örgü kafesi tarafından tahliye edilir. 

 

Bu moloz bariyerleri her projenin gereksinimlerini karşılamak için revize edilebilir. Bariyerler, toprak kaymasından kaynaklanan büyük kütleler halindeki materyalleri kapsayabilmek için aynı yamaca birkaç sınır hattı şeklinde kurulabilirler. Bariyerler çamur kaymalarının ve moloz akıntılarının yüksek darbelerini emecek şekilde boyutlandırılmışlardır. 

Boyutlandırma

TUR-K her projenin özelliklerine ve kısıtlarına göre söz konusu toprak kayması için bir tasarım sağlayacaktır. Moloz bariyerlerinin proje özellikleri, aşağıdaki gibi belirli parametreleri oluşturabilmek için bu tasarıma dayandırılmaktadır: 

• Çamur kayması ekranının mimarisi ve söz konusu alanın topografik özelliklerine uyum gösterebilmesi, 

• Moloz bariyerlerinin dinamik ve statik davranışı,

• Enerjiyi yayacak olan frenleme elementlerinin boyutlandırılması, 

• Periferik (dış yüzeye ait) ankrajlar tarafından yakalanacak olan gerilimler…


Kapatmak için ESC tuşuna basın